Tekninen lautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Investointimäärärahojen siirto

AurDno-2019-395

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auraamon tilojen muutostöihin on varattu vuoden 2019 talousarvioon yhteensä 80 000 euroa. Muutostöiden ennakoidut lopulliset kustannukset nousevat kuitenkin noin 105 000 euroon.

Ylitys johtuu lisääntyneen työvoiman palkkakuluista sekä lisä-ja muutostöiden kustannuksista. Rakennustyöt oli alun perin suunniteltu tehtäväksi omana työnä, mutta sen tavoitteen mukaisesti ei kaikilta osin pystytty etenemään. Ilman ulkopuolista työvoimaa ei tiloja olisi saatu valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi LVIS-töistä muodostui kuluja arvioitua enemmän. Lisä-ja muutostyöt olivat välttämättömiä, jotta tiloista saataisiin mahdollisimman toimivat, monikäyttöiset ja kaikkia käyttäjiä palvelevat.

Kustannusarviota ja kustannuksia käsitellään kokouksessa.

Auran kunnan taloustilanteesta johtuen lisääntyneet kulut esitetään siirrettäväksi toteutumattomista investoinneista. Investointiohjelmaan on varattu puusepänkujan viemärin korjaukseen 20 000 euroa, mikä on mahdollista siirtää vuodelle 2020. Viemärin muutostyötä ei ole vielä tehty ja suunnitelmat ovat kesken. Lisäksi säästökallion katuvaloasennukset (10 000 euroa) tehdään ensi vuonna. Auraamon tilojen muutostöiden ylitys saadaan katettua näiden määrärahojen siirrolla (30 000€).

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Auraamon muutostöiden kustannukset tulevat ylittämään sille varatun määrärahan, jonka vuoksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 30 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä investointiohjelmaan hankkeelle liikerakennus Turuntie 1. 20 000 euron määräraha siirretään puusepänkujan viemärin korjauksesta ja säästökallion katuvaloista 10 000 euroa, edellä mainittuja investointeja esitetään siirrettäväksi vuodelle 2020.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.