Tekninen lautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

  • Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus:
  • Vesinäyte, Auran terveyskeskus
  • Koivuniemen virkistysalueen vesinäyte
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n jätevesinäyte pumppaamosta
  • Vesinäyte, Auran ABC
  • Koivuniemen uimavesinäyte
  • Aura kk koulun, vesinäyte 
  • Vesihuoltolaitoksen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Vesihuoltolaitoksen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset annetaan tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.