Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 30.6.2019-30.09.2019

AurDno-2019-488

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Valmistuneet työt:
•    Pikku-Puukoulun muutostyöt
•    Turuntie 1:den muutostyöt
•    Turuntie 1:den lämmitysjärjestelmän suunnittelu
•    Vesihuoltoverkoston kartoitus/dokumentointi
•    Lahdon sillan suunnittelu

Parhaillaan tekeillä olevat työt:
•    Säästökallion kunnallistekniikan rakennustyöt
•    Katuvalojalustojen ja valojen asennus
•    Liikuntapaikkojen investoinnit ja keskuspuisto
•    Puukoulu peruskorjaus
•    Tarvasjoentie 9 hallin remontti

Aloitettavat työt:
•    Aurasalin AV-laitteet
•    Auraamo lämmitysjärjestelmä muutos
•    Auraamo ilmanvaihtokoneen muutos

Talouden toteutumisraportti ja osavuosikatsaus käsitellään kokouksessa.

30.9.2019 toteuma, 76,4% 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

Tietoimen ja talvikunnossapidon kustannuspaikat ylittäneet niille varatun määrärahan.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.