Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Sähkön hankinta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2023

AurDno-2019-492

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut Auran kunnan sähkönhankinnan ajalle 1.1.2020 -  31.12.2023. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on tuottanut kustannustehokasta sähkönhankintapalvelua Auran kunnalle tammikuusta 2014 lähtien. Tällä hetkellä kunnassa on voimassa oleva dynaaminen sähkösopimus Keravan Energia Oy:n kanssa 31.12.2019 asti. Yrittäjäin sähkönhankinta on kilpailuttanut Auran kunnan julkista hankintaa lokakuun aikana. Yrittäjäin sähkönhankinnan palveluun kuuluvat kaikki toimenpiteet julkisen hankintaprosessin läpiviemiseksi.

Sähkö on kilpailutettu uusiutuvalla ja vapaasti tuotettavalla sähköllä. Sähköenergian toimittajaa valittaessa pitää päättää, kummalla energian valmistustavalla hankinta tehdään. Päätös hankinnasta pitää tehdä 30.11.2019 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja yhteenveto saaduista sähkönmyyntitarjouksista käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää valita sähköenergian toimittajaksi halvimman tarjouksen antaneen Karhu Voima Oy:n.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan sopimusasiakirjat.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Sähköenergian valmistus tavaksi päätettiin valita vapaasti tuotettava energia.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.