Tekninen lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2018

AurDno-2019-92

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä.

Hakapellon, säästökallion ja seurakuntatalon alueen katuvalaistuksen uusiminen aloitettiin yhteistyössä Carunan ja Telian kanssa. Työt aloitettiin vuonna 2016 ja ne valmistui 2018.

Rantamaan uudelle kaava-alue rakennettiin kunnallistekniikka. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018. Kuovin alueen risteys alueita levennettiin ja samassa yhteydessä katuvalokaapeleista uusittiin Carunan kanssa.

Vanhoja kaavateitä päällystettiin Sillankorvantietä n.500m ja Tuulentietä n.100m. Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia tehtiin samassa yhteydessä tarpeen perusteella. Arvinkujan kevyenliikenteen väylältä kuorittiin vanha rikkinäinen asfaltti pois.

Kiinteistötoimessa määräaikaisessa kirvesmiehen työsuhde muutettiin vakituiseksi. Työkohteena oli mm.puukoulun ikkunoiden korjaus, kunnanviraston ja tiilikoulun rakenteiden tiivistyskorjaukset, tilhelän ja paloaseman tilojen muutostyöt, vanhustentalon asuntojen 2kpl kosteusvaurioiden korjaus ja saunan peruskorjaus sekä muut pienemmät korjaustyöt. Käyrän vankilasta oli keskimäärin neljä miestä teknisen toimen työtehtävissä. Kaksi heistä kiinteistötoimen korjaustöissä ja toiset kaksi oli kasvukauden aikana raivaamassa frisbeegolfkentän puustoa.

Yleisten alueiden vastuualueella oli kasvukauden aikana määräaikaisessa työsuhteessa kaksi henkilöä. Lisäksi kesätyöntekijöitä oli 4kpl. Kaikki kunnan viheralueet hoidettiin omana työnä, pois lukien niittotyöt.

Lisäksi suoritettiin normaalin kunnossapidon lisäksi joitakin investointiluonteisia pieniä korjauksia ja parannuksia.

Kuntouttava työtoiminta osallistui vanhustentalon kahden asunnon pintaremonttiin ja muihin kunnostus tehtäviin.

Kiinteistötoimen kunnossapito vastuulle tuli yksi uusi kiinteistö osoitteessa Turuntie 1.

Loppuvuodesta liikuntahallilla otettiin käyttöön uusi lukitusjärjestelmä iLOQ, Aurasalin AV-laitteita uusittiin ja nuorisotalo Cafescon vesikatto peruskorjattiin.

Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja. Vesihuoltolaitos suunnitteli vesihuoltolaitoksen toiminnallisen alueen laajentamista ja viemäriverkoston suunnitelmia laadittiin suunnitelman mukaisesti. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Sadevesiverkostoa rakennettiin helminkujalle. Vesihuoltoverkostoa korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.

Kaksi uutta jätevedenpumppaamoa otettiin käyttöön (Järykseläntiellä ja lauttarannantiellä).

Kompostikentän ja vanhan kaatopaikan maisemointitöitä aloitettiin. Alueiden ympäristölupa on päättynyt ja FCG laatii alueelle maisemointi suunnitelman.

Kunnanviraston viereiselle nurmikentälle muotoiltiin tekonurmikentää varten uudet pohjat. Kenttä on toiminut talvella luistelukenttänä.

Vuoden 2018 lopulla uusittiin kunnanviraston salaojia ja lämpökanaali palvelukeskuksen ja päiväkoti pääskynpesän väliltä.

Vuoden 2018 aikana selviteltiin tiilikoulun, kirjastosiiven ja kunnanviraston sisäilmaongelmia.

Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelta 2018.

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ylitti n.6% talousarviossa varatun määrärahan. Kulujen ylitystä käsitelty marraskuun kokouksessa.

Toimintakertomus ja talouden toteutumisraportti liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja toteutumisraportin omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Investointi ohjelman yhteenveto osittain kesken, jonka vuoksi se käydään läpi seuraavassa kokouksessa.