Tekninen lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Turuntie 1:n kiinteistön muutostyöt

AurDno-2019-93

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Turuntie 1:ssä oleva kiinteistö siirtyi Auran kunnan omistukseen syksyllä 2018. Kiinteistön pohjoispuoli on ollut siitä asti pääosin tyhjillään ja tilan tulevasta käytöstä on tehty useampi suunnitelma. Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa oli suunnitelma, että tila jaetaan kolmeen osaan ja niitä vuokrattaisiin yrityksille. Alkuvuodesta 2019 suunnitelmat ovat muuttuneet ja tilat olisivat nyt pääosin kunnan omassa käytössä. Kunnan eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kesken on päivitetty uusi suunnitelma, mikä on liitteenä.

Kokouksessa käsitellään alustava kustannusarvio ja suunnitelma.

Turuntie 1:n pohjakuva liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää Turuntie 1:n kiinteistölle erillisen lisämäärärahan.

Lisäksi hallintosäännön 23§ mukaan kunnanhallitus päättää toimitilojen hallinnasta ja niiden osoittamisesta toimialoille.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokouksessa käsiteltiin suunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio.

Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle 60 000 euron lisämäärärahan myöntämistä muutostöitä varten. Väliseinien määrä ja tilojen vaatimukset ovat muuttuneet talousarvion 2019 laadinnan jälkeen.

Investointi ohjelmaan ehdotetaan seuraavaa muutosta:

- Turuntie 1:den väliseinät ja iv muutos 10 000€, lisämäärärahan tarve 60 000€, yhteensä 70 000 euroa.

Määräraha sisältää tilojen muutostyöt ja ikkunoiden muutostyöt, ikkunoiden muutostyön osuus n.20 000 euroa.

- Vanhan korjaamon purku 30 000 euroa, siirretään vuodelle 2020.

Lisäksi Turuntie 1:den lämmitysjärjestelmän ja automaation uusintaan on varattu 55 000 euroa vuodelle 2019.

Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä selvitetään paloteknisten vaatimukset, mitkä saattavat vaikuttaa kustannuksiin.