Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Käsitellään kokouksessa.

Päätös

Lautakunnan esille nostamat asiat:

Puistotien ja Yhdystien risteyksen asfaltti huonossa kunnossa, vaatii pikaista korjausta.

Kunnan yleisten roskisten tyhjennystä pitää tihentää, roskikset olleet usein täynnä.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.