Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot:

- Pelastuslaitos palvelutasopäätös luonnos

- Jätevedenpuhdistamo raportit

- Sivistyslautakunnan lausuntopyyntö

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.