Tekninen lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Talvikunnossapidon laatu ja palautteet

AurDno-2019-37

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Talvikunnossapidon laatutaso on herättänyt runsaasti keskustelua. Asiakaspalautteisiin on vastattu ja laatutasoa on käyty tarkistamassa.

Asiakaspalautetta on tullut tammikuussa sähköpostilla n. 20kpl ja puhelin soittoja n. 15kpl

Palaute on kohdistunut pääosin alueisiin 2 ja 3.

Esim. seuraavia puutteita:

- Sillankorvantie on aurattu liian kapeasti ja liian myöhään. Läheltä piti tilanne, kun kuorma-auto ja linja-auto on ajanut vieretysten, peilit ottanut melkein kiinni.

Lisäksi tielle alkanut muodostumaan ajouria. Ajotien ja kevyenliikenteen välissä on reunakivi, auraus pitää ulottaa reunakiveen asti. Kevyen liikenteen väylälle ei saa jättää aurauslumia.

- Hiekoitus määrät välillä vaihdellut ja hiekoitus pitäisi tehdä tasaisemmin.

- Kaikki kaavatiet pitää aurata leveämmältä alueelta, kuitenkin niin ettei yliaurausta tapahdu.

- Risteysalueet pitää putsata ylimääräisistä lumista, karheet pois.

- Kaavatie aurataan aivan päähän asti, niin että myös kääntöpaikka tulee aurattua.

- Auraus pitää sopimuksen mukaisesti aloittaa heti kun lunta on kertynyt 5cm. ks.tehtäväkortti.

"Työhön on ryhdyttävä, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 5 cm ja lumisade on päättynyt. Työhön on myös ryhdyttävä jos irtolunta on keskimäärin yli 5 cm ja on odotettavissa että lumisade jatkuu edelleen."

- Auraus aloitettu liian myöhään 8.1.2018 lunta oli yli 5cm klo 23.00 ja seuraavana päivänä klo 8.00 oli auraamatta ainakin nälkämäentie, vähissuontie ja pikkulahdon alue.

- Auraus aloitettu liian myöhään 16.1.2018 lunta oli yli 5cm klo 23.00 ja aamulla klo 9.00 15cm. 17.1.2018 klo 9.00 oli pääväylät ja kevyenliikenteen väylät aurattu, mutta sivutiet oli joka alueella (1-3) auraamatta, säästökallio kokonaan auraamatta. Klo 17.00 oli edelleen auraamatta lepomäentien sivukadut.

Puutteista on reklamoitu urakoitsijalle ja sovittujen korjausten noudattamista seurataan.

Seuraavan talvikunnossapitokauden 2020 - 2021, kilpailutuksessa määritetään tarkemmin talvikunnossapidon laatukriteerit. 

Laatukriteerejä käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Talvikunnossapidon hoitotasoa seurataan ja toimenpiteisiin ryhdytään tarpeen tullen sopimuksen mukaisesti.

Seuraavan talvikunnossapitokauden 2020 - 2021 kilpailutuksessa määritetään tarkemmin talvikunnossapidon laatukriteerit. 

Päätös

Talvikunnossapidon laatutasoa pitää seurata ja siinä ilmeneviin puutteisiin pitää puuttua tiukasti.

Talvikunnossapitosopimus puretaan, mikäli talvikunnossapitoa ei tehdä sopimuksen mukaisesti.

Asiaan palataan tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.

Seuraavalle talvikunnossapitokaudelle laaditaan tarkemmat laatukriteerit ja sakot mikäli sopimusta ei noudateta.

Kalustovaatimuksiin ja auraus aikoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Työnseurantaan ja valvontaan otetaan käyttöön uusia menetelmiä.