Tekninen lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

  • Aurajoen tarkkailututkimus, väliraportti 15-18-8702
  • Auran kompostointikentän pintavesien tarkkailu, väliraportti 49-18-8608.
  • Tarvasjoen kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus, väliraportti 78-18-8599.
  • Auran kaatopaikan tarkkailututkimus, väliraportti 50-18-8603.

Raportit nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätökset todettiin tietoon saatetuksi.