Tekninen lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa tarkoitettu hällintösäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 16.11.2019 -​ 31.1.2019.

 • Hankintapäätökset 4 kpl
 • Työsopimukset 1 kpl
 • Muut päätökset 5 kpl

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 16.11.2019 -​ 31.1.2019.

 • Hankintapäätökset
 • Muut päätökset

Tekninen johtaja:

 • §1 Maisemavalon hankinta
 • §2 Yhtenäiskoulun jakelukeittiön muutostyöt
 • §3 Valtuustosalin tiivistys
 • §4 Maankaatopaikan maisemointi
 • §5 Viemärin sijoituslupa ja korvaus, Toivonen Turkka
 • §6 Viemärin sijoituslupa ja korvaus, Toivonen Asko
 • §7 Viemärin sijoituslupa ja korvaus, Eloranta Jussi
 • §8 Luistelukentänhoito, Yhtenäiskoulu
 • §9 Luistelukentänhoito, Aura kk
 • §10 Luistelukentänhoito, muut kentät

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätökset ja päättää tarvittaessa ottooikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.

Päätös

Päätökset todettiin tietoon saatetuksi