Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Investoinnit 2018

AurDno-2019-155

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Vuoden 2018 investointien kulujen toteuma oli 103%, ilman kiinteän omaisuuden hankinta kuluja. Investointien taulukko liitteenä.

Tehdyt työt:
Talonrakennus/peruskorjaus

- Cafescon vesikatto uusittiin 12/2018 – 1/2019, valmiusaste 95%
- Sosiaalitoimelle tehtiin uudet tilat 3/2018 – 6/2018
- Vanhustentalon saunan muutostyöt 12/2018 – 4/2019, valmiusaste 90%
- Tiilikoulun pesuhuoneen peruskorjaus 1/2018 – 2/2018
- Yhtenäiskououn lukitus ja kamerat 1/2018 – 3/2018, 12/2018 - 1/2019
- Aluelämpöverkoston saneeraus pääskynpesä 10/2018 – 11/2018
- K.viraston salaojat 10/2018 – 12/2018, valmiusaste 90%

Liikunta- ja ulkoilualueet
- Tekonurmikentän pohjatyöt 6/2018 – 7/2018

Teiden rakentaminen
- Lahdon sillan korjaussuunnittelu 4/2018 – 12/2018
- Kuovin risteysalueiden muutostyöt 5/2018 – 9/2018

Teiden päällystäminen
- Vanhoja kaavateitä päällystettiin Sillankorvantietä n.500m ja Tuulentietä n.100m. Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia tehtiin samassa yhteydessä tarpeen perusteella. Arvinkujan kevyenliikenteen väylältä kuorittiin vanha rikkinäinen asfaltti pois.

Tievalaistus
- Eritasoalueelle asennettiin uudet katuvalot.
- Hakapellon, säästökallion ja seurakuntatalon alueen katuvalaistuksen uusiminen aloitettiin yhteistyössä Carunan ja Telian kanssa. Työt aloitettiin vuonna 2016 ja ne valmistui 2018.

Vesilaitos
- Koivuniemen virkistysalueen paineveden suunnitelmat

Viemärilaitos
- Rantamaan 1/2018 – 2/2018 ja harakkamäen pumppaamo 12/2018 – 1/2019.
- Pumppaamoiden saneeraus
- Jätevesiviemärin saneeraus
- Helminkujalle rakennettiin sadevesiviemäriä

Kunnallistekniikka
- Rantamaan uudelle kaava- alue rakennettiin kunnallistekniikka. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018 ja tulivat pääosin valmiiksi joulukuussa 2018. Viimeistelytyöt jäivät kesken, koska ne on järkevämpää tehdä keväällä 2019. Valmiusaste 95%.
- Eritasoalueen kunnallistekniikka valmistui toukokuussa 2018.

Ei toteutunut:
- Puistotien katuinvestointi ei toteutunut, koska hanke on toistaiseksi keskeytetty. Investointi on keskeytetty, koska vanhan Valintatalon ympäristön kaavan muutostyöt ovat valmistelussa.
- Kivikoulun portaiden ja salaojien rakennustöitä päätettiin siirtää vuodella, koska investointi ohjelmaan tuli keväällä muutoksia.
- Vanhan sosiaalitoimiston peruskorjausta ei toteutettu.
- Leader avustus keskuspuisto

Kustannusarvion ylittäneet investoinnit:
- Sosiaalitoimen uudet tilat
- Vanhustentalon saunan muutostyöt
- Yhtenäiskououn lukitus ja kamerat
- Aluelämpöverkoston saneeraus pääskynpesä
- Vanhoja kaavateitä päällystäminen
- Lahdon sillan korjaussuunnittelu
- Eritasoalueen kunnallistekniikka

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.