Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Joukkoliikenteen bussipysäkkien perusparannushanke

AurDno-2019-157

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunta on mukana Turun kaupunkiseudun MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) sopimuksessa, joka kattaa vuodet 2016-2019. Auran kunta on sopimuksen osapuoli ja sitoutunut yhdessä sovittuihin linjauksiin ja hankkeisiin. MAL-sopimuksen hankkeiden pääidea on, että valtio ja kunnat yhteistyössä ja yhdessä rahoittaen toteuttavat seudun kannalta olennaisia hankkeita maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyen. Liikenteen puolelta sopimukseen sisältyy muutamia isohkoja liikennehankkeita, joista Turulta, Kaarinalta, Raisiolta, Liedolta ja Naantalilta on edellytetty huomattavaa vastinrahoitusta. Sopimukseen sisältyy myös pienempiä liikennekokonaisuuksia, joita esimerkiksi on tämä  bussipysäkkihanke. Pysäkkihankkeen osalta MAL-työryhmän kokouksissa on sovittu, että valtio käyttää 300.000 e ja kunnat 300.000 e pysäkkien olosuhteiden parantamiseen. Kohteiden suunnittelu, sijoittelu ja kuntayhteydenpito on vastuutettu ELY:lle. Päälinja tässäkin kokonaisuudessa on, että sekä että kunta osallistuvat kunnan alueen parannusten kustannuksiin. Kaikki vuosien 2016-2019 aikana tehdyt pysäkkiparannukset voidaan laskea kuntaosuuksiin mukaan. Turun seudun kuntien osalta tuo 300.000 e tulee täyttymään.

Auran kunnalle on esitetty, että ELY laittaa pysäkkihankkeessa Auran maantieverkolle uusia lasikatoksia ja tvh-katoksia ja että Auran kunta laittaisi Sillankorvantielle (katua) vastaavasti uusi lasikatoksia ja pyörätelineen.

Auran kustannusosuus on 3 kpl lasikatoksia, ELY puolestaan laittaa Auran alueelle 3 kpl uusia lasikatoksia, yhden pyörätelineen ja 4 kpl tvh-katoksia.

Investointi ohjelmaan on varattu erillinen määräraha hanketta varten. Hankkeen aikana on tullut esille muutostarpeita sillankorvantien pysäkkien sijainnin ja määrän suhteen.

Kustannusarvio ja suunnitelmat käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy bussipysäkkien uuden kustannusarvion ja suunnitelmat. Suunnitelmat päivitetään katusuunnitelmiin ja se hyväksytetään erikseen.

Päätös

Suunnitelma ja kustannusarvio käsiteltiin kokouksessa. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 46 800€, josta Auran kunnan osuus 21 000€ ja ELY-keskuksen 25 800€. Uusi kustannusarvio 67 000€, josta Auran kunnan osuus 30 000€ ja ELY-keskuksen osuus 37 000€. Kustannusten nousuun on vaikuttanut uudet pysäkit ja katokset, sekä katosten ja asennusten arvioitua korkeampi hintataso. Auran kunnan Investointi ohjelmaan  varattu bysäkkien uusimiseen 46 800€, josta ELY-keskus palautta tulona 25 800€, jäljelle jäävä erotus 21 000€. Kustannukset ylittyvät Auran kunnan osalta 9 000,00 eurolla. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 9 000 euron ylitysoikeutta investointiohjelmaan, kohdalle bussipysäkit. Auran kunta ja ELY-keskus maksavat itse suoraan oman maksuosuutensa. Asennusten valvonta ja pysäkkien hoitaminen jakaantuu hankinnan mukaisesti.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.