Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Korvaushakemus vesivahingosta

AurDno-2019-159

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Peltotiellä sijaitsevan paritalon asukkaat ovat lähettäneet kunnalle korvaushakemuksen omistamansa asuinrakennuksen vesivahingosta. Vesivahinko on aiheutunut viemärin tulvimisesta. Tulviminen johtui viemärissä olleesta tukoksesta.

Vesivahinko on korjattu kiinteistön omistajien toimesta. Kiinteistönomistajat eivät ole hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä. Kiinteistön omistajat on ollut heti vahingon huomattuaan yhteydessä teknisen toimen päivystykseen.

Kiinteistönomistajat katsovat että korvauksen tulisi olla täysimääräinen, koska vesivahinko on aiheutunut Auran kunnan kunnossapitovastuulla olevan viemäriverkoston tukoksesta ja korvausvaatimus on vahinkoon nähden kohtuullinen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Korvaushakemus käsitellään kokouksessa ja päätös annetaan käsittelyn perusteella.

Päätös

Tekninen lautakunta toteaa että kyseessä on edellä mainituilla perusteilla kunnan korvattavaksi katsottava vahinko ja korvausvaatimus on kohtuullinen. Korvaus maksetaan korvausvaatimuksen mukaisesti.