Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Perustelut

Muut käsiteltävät asiat:

- Toimistosihteerin eläköityminen
- Uudistuvat kotisivut

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.