Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Säästökallion jatkoalueen katusuunnitelma

AurDno-2019-156

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Suunnitelmat koskevat korttelin 164 - 168 asemakaava-aluetta. Asemakaava-alueella on ketomäenrinne, kaarikuja (jatko), varpukuja (jatko) ja mäkitie (jatko) nimiset kadut. Katujen katusuunnitelmat ovat valmiina ja ne ovat liitteenä sekä nähtävänä kokouksessa. Rakennettava alue sijaitsee Valtatie 9:sän ja säästökallion alueen vieressä.

Katusuunnitelmaehdotus on asetettu MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ilmoitus on julkaistu Auranmaan viikkolehdessä ja Auran kunnan kotisivuilla, nähtävillä olosta on ilmoitettu myös erikseen alueen maanomistajille.

Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä 19.3 – 3.4.2019 teknisessä toimistossa ja Auran kunnan kotisivuilla.

Suunnitelmista on annettu kaksi mielipidettä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Säästökallion jatkoalueen katusuunnitelman.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.