Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
-    Kirkonkulman koulun vesinäyte

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.