Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vanhustentalon vuokrien ja maksujen tarkistus

AurDno-2019-158

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 23§ mukaan kunnanhallitus päättää, kohdan 9 mukaisesti vuokrien yleiskorotusten toimeenpanemisesta, vuokrasopimusten yleiskorotusten toimeenpanemisesta vuokrasopimusten ja kunnanhallituksen antamien perusteiden mukaisesti.

Asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain (481/95) mukaan vuokranantaja voi halutessaan korottaa vuokraa. Vuokranantajan on halutessaan korottaa vuokraa ilmoitettava korotuksesta ja sen perusteista sekä uudesta vuokrasta vuokralaiselle kirjallisesti. Korotettu vuokra tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä lähinnä seuraavan vuokranmaksukauden alusta.

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa 1,3 prosenttia. Vuokria on tarkistettu viimeksi vuonna 2015.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kunnan omistuksessa olevan vanhustentalon huoneistojen vuokraa korotetaan 1.8.2019 alkaen. Vanhustentalolla on kahdeksan asuntoa ja niiden kunto jakaantuu kolmeen eri tasoon: kokonaan peruskorjattuja 3kpl, pesuhuoneet korjattu ja pintaremontti 2kpl, 3kpl alkuperäisessä kunnossa.

- Peruskorjattu 11,35 €/M2/kk, uusi vuokra 11,70 €/m2/kk
- Pintaremontoitu 8,70 €/m2/kk, uusi vuokra 9,70 €/m2/kk
- Alkuperäinen 8,70 €/m2/kk, uusi vuokra 9,00 €/m2/kk
- Sauna maksu 6€/kk, uusi 8€/kk (Vanhusten talo ja Vanhustentaloyhdistys). Muille 5€/krt/h.

As Oy Auran Halavanpuiston osakehuoneistojen vuokraa korotetaan 1.7.2019 alkaen. Halavanpuistossa on kaksi asuntoa ja toiseen niistä tehdään pintaremontti.

- Alkuperäinen 10,05 €/m2/kk, uusi vuokra 10,30 €/m2/kk
- Pintaremontoitu 10,05 €/m2/kk, uusi vuokra 10,70 €/m2/kk

Korotuksen perusteena on yleinen kustannustason nousu, alueen yleinen vuokrataso ja investointi/korjauskulut.

Tekninen lautakunta esittää korotusta edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyt korotukset ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.