Tekninen lautakunta, kokous 6.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kesän julkisivukorjaukset

AurDno-2021-156

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Markulan julkisivukorjaukseen on varattu tämän vuoden talousarviossa 15 000 euroa.

Tilhelän julkisivukorjaukseen on varattu 15 000 euroa.

Kivikoulun ikkunat 10 000 euroa.

Päiväkoti pääskynpesän julkisivukorjaus 12 000 euroa.

Kiinteistöjen kuntoa on käyty arvioimassa teknisen toimen omana työnä.

Korjaussuunnitelmia ja kustannusarviota käsitellään kokouksessa.

Korjaustyöt pyritään tekemään ns. omana työnä, päiväkodin muuraustöitä lukuun ottamatta.

Materiaali hankinnat kilpailutetaan erikseen.

Työt on tarkoitus toteuttaa heti kun se on mahdollista kesä kauden aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee ja hyväksyy suunnitelmat kokouksessa.

Päätös

Korjaussuunnitelmia ja kustannusarvioita käsiteltiin sekä hyväksyttiin kokouksessa.

Julkisivukorjausten laajuutta pienennettiin lautakunnan ehdotuksesta.

Tilhelän osalta tehdään vain aivan välttämättömät korjaukset. Uusi määrärahavaraus 10 000 €.

Kivikoulun ikkunakorjauksia tehdään määrärahojen mukaisesti, ikkunapellityksiä korjataan 2021 ja ikkunoiden puuosien kunnostusta pyritään tekemään yhteistyössä Käyrän vankilan kanssa. Kivikoulun korjausta käsitellään laajemmin §27.