Tekninen lautakunta, kokous 6.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tiedoksiannot

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot:

- Uuden kunnanviraston hankintapäätös

- Kunnanviraston väistötilat

- Palkkausluvat ja kesätyöt

- Paikallisjunaliikenteen kehittämissuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.