Tekninen lautakunta, kokous 6.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustusten käsitteleminen 2021

AurDno-2021-157

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auranmaan Viikkolehdessä ja Auran kunnan kotisivuilla on julkaistu kuulutus (09.03.2021), jossa pyydettiin toimittamaan avustushakemukset 07.04.2021 mennessä. Kunnossapitoavustusta haetaan määrätyllä lomakkeella, peruskorjausavustusanomukset vapaamuotoisina.

Kunnossapito- ja peruskorjausavustuksiin on vuoden 2021 talousarviossa varattu määrärahaa yhteensä 19 000 euroa. 

Kuutta tiekuntaa pyydettiin toimittamaan tositteita vuoden 2020 menoista, kulujen tarkastusta varten.

Kunnossapitoavustukset:

Teknisessä toimistossa on laadittu ehdotus kunnossapitoavustusten maksamisesta. Avustukset on laskettu 18 %:n mukaan.

Kunnossapitokustannusten yläraja on 1900 euroa/km.

Yhdistelmä ehdotuksesta liitteenä.

Peruskorjausavustukset:

Perusparannusavustusta on myönnetty aikaisemman käytännön mukaan 25% kustannusarvion mukaisiin kustannuksiin verrattuna. Avustukset maksetaan tositteita vastaan.

Korvenlehdon yksityistie

Tien peruskorjaus. (Ojien kaivaminen, tien muotoilu, tien pohjan korjaus, murskeet). Kustannusarvio 4000 €

Pitkäniityntie

Sillan kunnostus. Kustannusarvio 3000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan lautakunnan jäsenten esteellisyys asian käsittelyssä.

Tekninen lautakunta hyväksyy kunnossapitoavustukset litteen mukaisesti.

Väinöläntielle ja Harakkamäentielle lisätty 10% lisätuki läpikulkuliikenteestä johtuen.

Peruskorjausavustusta myönnetty seuraavasti:

Korvenlehdon yksityistie, avustus enintään 1000,00€

Pitkäniityntie, avustus enintään 750,00€

Päätös

Matti Leppäkoski ja Kaija Mäki ilmoittivat olevansa jäävejä asiassa ja poistuivat salista asian käsittelyn ajaksi.
Timo Suominen valittiin tämän pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi.
Tekninen lautakunta hyväksyi kunnossapitoavustukset ja peruskorjausavustukset päätösehdotuksen mukaisesti.