Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Investointiohjelman muutosehdotus ja lisämääräraha

AurDno-2020-138

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Koronavirusepidemian tulee vaikuttamaan kunnan talouteen ja siihen pyritään varautumaan menoja karsimalla. Kunnan johtoryhmässä on sovittu että tekninen toimi miettii mitä investointeja voidaan siirtää ensi vuoteen ja tekee siitä esityksen kunnanhallitukselle.

Lisäksi sisäilmakorjauksiin tarvitaan lisämäärärahaa:

Päiväkotipääskynpesä 40 000€.

Kirkonkulman koulu 30 000€.

Liitteenä investointiohjelman muutos esitys.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee investointiohjelmaa ja esittää muutoksia kunnanhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen seuraavilla lisäyksillä/korjauksilla:

Päiväkoti Pääskynpesän korjaus: 30 000€.

Kirkonkulman koulun korjaus: 45 000€.

Seuraavat vuoden 2020 investoinnit siirretään vuodelle 2021:

Tarvasjoentien hallin investoinnit 55 000€.

Uusien asunto-osakkeiden hankinta 160 000€.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.