Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta

AurDno-2019-336

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Ilkka Soukka on jättänyt kuntalaisaloitteen uuden koirapuiston rakentamisesta Auraan. Nimilistoja on kerätty 18 A4-arkille. Aloitteen tekijöiden mukaan Auran nykyinen koirapuisto on epäkäytännöllisessä paikassa ja hieman varustelematon. Kuntalaisten kunto ja mieliala nousisivat, jos Aurassa olisi tarjolla nykyaikainen, tasapuolisesti kaikkia lähellä oleva koirapuisto. Varustusten tulisi tulisi olla riittävät ja tarkoitusperäiset. Koiralle luonteenomainen juokseminen vapaana edistäisi sekä lemmikin että omistajan terveyttä.

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla ja kunnassa toimivalla yhteisöllä on oikeus tehdä kunnan toiminnasta aloitteita. Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on tehnyt aloitteen, asia on otettava viranomaisen käsittelyyn kuudessa kuukaudessa sen vireilletulosta. Aloitteen nimilistoista puuttuvat allekirjoittajien kotikunnat, joten aloitteen perusteella ei voi päätellä kuinka moni kuntalainen on aloitteen allekirjoittanut. Tekninen lautakunta on jo käsitellyt vastaavaa Ilkka Soukan jättämää valtuustoaloitetta.

Aloite kokonaisuudessaan on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa vastaanottaneensa kansalaisaloitteen koirapuiston rakentamiseksi. Samalla hallitus päättää siirtää aloitteen käsittelyn tekniselle lautakunnalle, jonka toimialaan asia kuuluu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kunnanhallitus toteaa vastaanottaneensa kansalaisaloitteen koirapuiston rakentamiseksi. Samalla hallitus päättää siirtää aloitteen käsittelyn tekniselle lautakunnalle,​ jonka toimialaan asia kuuluu.

Liitteenä keskustan mahdolliset paikat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen toimi ei ole löytänyt koirapuistolle uutta soveltuvaa paikkaa.

Auraamon takapihalla oleva puistikko on mahdollinen paikka, mutta asemakaava ei sitä mahdollista.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.