Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sisäilmaselvitykset ja korjausehdotukset

AurDno-2020-137

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Vuoden 2020 alussa on selvitetty sisäilmaongelmia neljässä kohteessa.

- Tiilikoulu

- Pääskynpesä

- Kirkon kulmankoulu

- Kunnanvirasto

 

Sisäilmaongelmia on käsitelty myös sisäilmatyöryhmässä.

Selvityksiä ja korjaussuunnitelmia käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.