Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa tarkoitettu hällintösäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 07.02.2020 - 01.04.2020.

 • 8    27.03.2020    Asbestin purku, Turuntie 1
 • 9    27.03.2020    Urheilukentän hoito
 • 10  27.03.2020    Tekonurmen hoito
 • 11  27.03.2020    Katujen harjaus
 • 12  27.03.2020    Yhtenäiskoulun väliverhon ja valkokankaan huolto
 • 13  27.03.2020    Vuosiloma
 • 14  27.03.2020    Vuosiloma
 • 15  27.03.2020    Vuosiloma
 • 16  27.03.2020    Vuosiloma
 • 17  27.03.2020    Luottotappiosuositus
 • 18  30.03.2020    Lahdonsillan lisätyö
 • 19  30.03.2020    Hoiva hoitajakutsujärjestelmän hankinta

Työsopimukset      kpl
Vuosilomapäätökset  4 kpl
Sairauslomapäätökset kpl
Poissaolo/muu syy    kpl
Hankintapäätökset   7 kpl
Muut päätökset 1 kpl
Koulutuspäätökset  kpl

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.