Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Turun vanhanmaantien alueen katusuunnitelmat

AurDno-2020-136

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Turun vanhanmaantien asemakaava-aluetta ollaan jatkamassa kaavan mukaisesti. Asemakaavan mukaista aluetta ei ole tehty kokonaan valmiiksi vuonna 2007. Nyt jatkaminen koskee lähinnä Äärentien jatkamista liitteenä olevan karttaotteen mukaisesti.

Teknisessä toimistossa on laadittu alueen kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat, joita käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa. Asemakaava on hyväksytty 19.06.2006 ja alueen rakennustyöt on tehty vuoden 2017 aikana. Nyt tehtävät kunnallistekniikan rakennustyöt on tarkoitus tehdä 18.05.2020 – 28.08.2020.

Turun vanhanmaantien asukkaita on tiedotettu hankkeesta 31.03.2020.

Liitteenä karttaote ja tiedote.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Hyväksytään suunnitelmat.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelmat.

Katusuunnitelmista ei ole tullut yhtään huomautusta.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.