Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Auraamon teatteritilahanke

AurDno-2021-87

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kulttuuriharrastusmahdollisuudet Auran kunnan alueella ovat vähäiset. Esiselvityshanke kartoitti lasten ja nuorten tarvetta teatteriharrastukselle ja kulttuuriharrastuksille vuonna 2018 kyselytutkimuksella ja kartoittamalla alueen toimijoita. Alueella ei ollut kyselyn toteutuksen aikana syksyllä 2018 lapsille ja nuorille mahdollisuuksia säännölliseen ja pitkäkestoiseen teatteri- tai kulttuuriharrastamiseen. Hankkeen myötä perustetaan Nuorisoteatteri, joka vastaa tarpeeseen ja lisää lasten ja nuorten mahdollisuuksia paikalliseen harrastamiseen ja luo teatteritilan, jossa voi osallistua, kehittää itseään ja osallistua taiteen luomiseen. Hankkeen aikana luodaan Nuorisoteatterille imago ja brändi yhteistyössä kohderyhmän kanssa.

Kunnan omistama vanha liikehuoneisto oli tyhjillään 2018 Auran keskustassa. Esiselvityksen loppuvaiheessa liikehuoneisto nousi yhdeksi vaihtoehdoksi, jonne voisi sijoittaa myös nuorisoteatterin tilat. Auran kunta saneerasi liikehuoneiston sisätiloja elokuussa 2019 ja otti sen käyttöön. Liikehuoneiston nimeksi tuli Auraamo. Nuorisoteatteria varten on varattiin taloon tiloja (harjoitushuone ja varasto). Lisäksi tarvitaan kuitenkin kalustusta ja tekniikkaa, jotta teatteri esityksiä voidaan tilassa esittää. Tilaa voivat käyttää myös muut toimijat, jolloin kaikki toimijat hyötyisivät yhteistyöstä muun muassa markkinoinnissa.

Auran vapaa-aikatoimi käynnisti hankeen, jossa Auraamon tiloihin rakennetaan teatteri varusteineen. Hankkeelle on myönnetty erillinen Leader-avustus. Hankkeesta vastaa Auran kunnan vapaa-aikatoimi. Vapaa-aikatoimi on palkannut hankkeelle erillisen projekti työntekijän, hanketta suunnitellaan yhdessä vapaa-aikatoimen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vapaa-aikatoimi vastaa työntekijän palkanmaksusta sekä hankkeen kirjanpidosta.

Teatteritilan varuste ja kaluste hankintaa on käsitelty kunnanhallituksessa ja vapaa-aikatoimi on kilpailuttanut laitehankinnan. Laitehankinnan määrärahaa ja varustetasoa on karsittu useampaan otteeseen, talousarvioon varattu määräraha saadaan riittämään laitehankintoja varten, mutta pakollisille rakennustöille ei määrärahat tule riittämään. Tämän vuoksi talousarvioon varattu määräraha tulee ylittymään. Rakennustöiden kustannusarvio 14 000€.

Teatteritilan suunnitelmia ja kustannusarviota käsitellään kokouksessa.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman ja esittää määrä rahan ylitys oikeutta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.