Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Auran kunnan teknisen toimen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1 - 31.3.2021

AurDno-2021-118

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1.–31.3.2021

 

Valmistuneet työt:

-Cafesco ATK-laitteet

-Horsmanmäen puistojen karsinnat

-Hoivakodin salaojaurakka, pihat kesken

-Koulujen ilmanvaihdon säätötyöt

-Katuvalosaneeraus Lepomäki

-Talvikunnossapito ja luistelukentät

 

Parhaillaan tekeillä olevat työt:

-Paineenkorotusaseman asennustyöt

-Tarvasjoentien hallin lämmitys ja peruskorjaus

-Kunnanviraston ja kouluverkkoselvityksen valmistelu

-Kaavateiden paikkaus ja harjaus

-Kivikoulu ikkunoiden kunnostus ja korjaustarpeiden selvitys

-Auraamon teatteritilan pintaremontti

 

Aloitettavat työt:

-Markulan julkisivukorjaus

-Keskuskeittiön salaojaremontti

-Koulun ympäristön katuvalojen saneeraus

-Koivuniemen mökkien kattojen korjaus

-VL KEHA hanke

-Puusepänkujan viemärin suunnittelu

 

Tilanne 31.03.2021, menot 25% ja tulot 25,5%.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

 

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.