Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kivikoulun kunto ja tulevat peruskorjaukset

AurDno-2021-119

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kivikoulun kuntoa on selvitetty kouluverkkoselvityksen yhteydessä. Rakennuksen elinkaari alkaa olla loppupäässä ja mikäli rakennusta halutaan käyttää vielä pitkään se vaatii laajoja peruskorjauksia. Ramboll Oy on tehnyt kiinteistöön kuntotutkimuksen ja tutkimuksessa on suositeltu käyttöä turvaavia toimenpiteitä ja peruskorjausta. Ramboll OY:n kanssa yhdessä tehdyn arvion mukaan rakennusta voidaan turvallisesti käyttää n.15 vuotta pienillä peruskorjauksilla ja käyttöä turvaavilla toimenpiteillä. 

Rakennuksen kuntoa on käsitelty useaan otteeseen kouluverkkoselvityksen yhteydessä ja teknisessä lautakunnassa. Lisäksi rakennuksen kuntoa on käsitelty sisäilmatyöryhmässä 8.4.2021. Kivikoulun terveellistä/turvallista käyttöä on selvitetty altistumisolosuhdeselvityksen ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä.

Rakennuksen käyttäjillä ei ole ollut sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja rakennus on ollut koko ajan koulun käytössä. Työsuojelulle ei ole tehty haittailmoituksia sisäilmasta. Sisäilmakyselyn yhteydessä on kuitenkin tullut esille että kivikoulun ilmanvaihtoon ei olla tyytyväisiä. Rakennuksessa opetetaan ”luovia aineita” tekninen työ, kuvaamataito, musiiki ja tekstiilityö.

Tarkempaa korjaussuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.

Käyttöä turvaavat toimenpiteet tehdään kesällä 2021 ja muutostöille hyväksytetään erillinen määräraha.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta toteaa kivikoulun kunnon tietoon saatetuksi ja hyväksyy esitetyn korjaussuunnitelman.

Seuraavassa kokouksessa käsitellään kustannusarviota.

Päätös

Tekninen lautakunta jätti kivikoulun korjaussuunnitelman päätöksen pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätöksen tekoa varten pitää korjaamista ja kustannuksia selvittää laajemmin sekä kartoittaa mahdollisia väistötiloja.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.