Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot:

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus:

- Talousvesitutkimus

 - 09.03.2021, Kirkonkulman koulu

- 20.05.2020, Riihikosken keittiö

- 20.05.2020, Pihlavan veden ottamo

- 16.03.2021, Siirtoviemärin pumppaamoiden kertaraportit

 

Pihlavan vedenottamon pohjaveden korkeus:

     - 1996 -2020

 

Aurajoen tarkkailututkimus:

     - Väliraportti 11.03.2021

 

TSP OY:

- Verkosto tarkkailuraportti 2020

- Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.