Vapaa-aikalautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Auran kulttuuritoimen perusavustukset 2020

AurDno-2020-285

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2020 yhteensä 2.000 €.  Vuonna 2020 kulttuuritoimen avustukset jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena (vapaa-aikaltk 27.2.2020). Kulttuuritoimen perusavustukset olivat haettavana huhtikuun 2020 ajan.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä on noudatettu seuraavia periaatteita:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

"Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. "(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92, §2.)

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat auralaiset yhdistykset:
- Auran Nuorisoseura ry (Akrobatia Sirkus ja Lasten taide/liikunta).
- MLL Auran yhdistys ry (teatteriesitys, satutunnit, lasten kauneimmat joululaulut, koko perheen 100v. juhlat)

Vuonna 2018-2019 myönnetyt sekä kuluvana vuonna 2019 haetut perusavustussummat nähtävissä alla:


HAKIJA                               2018       2019      2020               

Auran Nuorisoseura ry                        1000     600   

MLL Auran                           500         300       700
yhdistys ry

Taideyhdistys                       200          300
Ars Auranmaa ry

Yhteensä                             700        1600    1300                                          

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuodelle 2020 kulttuuritoimen perusavustukset seuraavasti:
Auran Nuorisoseura ry                           600e
MLL Auran yhdistys ry                           700e

Yhteensä 1300 euroa. Kohdeavustukset 700e haettavana marraskuun ajan.

Päätös

Vapaa-aikasihteeri esitti asian käsittelyä vasta seuraavassa kokouksessa ti 8.6.2020 tiedoksi saadun kunnan taloudellisen tilanteen takia (Auran kunnanhallitus 8.6.2020 §102). Vapaa-aikalautakunta puolsi esitystä. Vapaa-aikalautakunnalle (sis. vapaa-aika ja kulttuuritoimen kustannuspaikat) annettu uusi talousarvio 2020, johon on varaa tarkoittaa käytännössä sitä, että on löydettävä säästöjä  18 176 euron edestä.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.