Vapaa-aikalautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Hankintapäätös Auran nuorisoteatterin valotekniikan hankinnasta

AurDno-2021-167

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan vapaa-aikatoimi hallinnoi vuonna 2021 LEADER-hanketta, jonka avulla Auraan perustetaan oma nuorisoteatteri. Turuntie 1:n liikehuoneistossa Auran keskustassa sijaitsee monitoimitalo Auraamo. Hankkeen aikana Auraamon teatteritila muutetaan teatteritoimintaan sopivaksi näyttämötilaksi. Teatteritila on tarkoitettu pääasiassa nuorten teatteritoimintaan, kuten näytelmien tekoon sekä muiden teatterin osa-alueiden harjoittelemiseen. Hankkeen tavoitteena on alueen kulttuurimahdollisuuksien laajentaminen ja nuorten osallisuuden parantaminen monipuolisen teatteritoiminnan avulla, johon kalustettu teatteritila tarjoaa olosuhteet. Teatteri tarjoaa paikan oppia yhteiskunnan arvoja, kasvattaa sivistystä ja osallistua taiteen luomiseen. Auraamon teatteritilaan hankitaan tarvittava tekniikka sekä kalusto. Näin teatteritilasta tulee monikäyttöinen ja se palvelee teatterin tarpeita.

LEADER-hankkeeseen on varattu määräraha teatteriin tarvittavia investointeja varten. Teatterin valotekniikan hankinta kilpailutettiin neljältä eri yritykseltä ja kaikki neljä yritystä antoivat tarjouksensa . F-Pro Esitystekniikan tarjoama valotekniikka oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Lisäksi F-Pron tarjous sopi kokonaisvertailun mukaan parhaiten teatterin käyttöön. F-pron antaman tarjouksen kokonaishinta on 11.583€ alv 0%. Kyseessä on hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, mutta vapaa-ajan vastuualueen hankintavaltuuden ylittävä hankinta, joten vapaa-aikalautakunta tekee hankinnasta päätöksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää hankkia Auran nuorisoteatterin valotekniikan F-Pro Esitystekniikalta. Hankintapäätös on ehdollinen eli hankinnan toteuttaminen edellyttää myönteistä päätöstä hankkeen LEADER -rahoituksen muutoshakemukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kilpailutukseen osallistuneet yritykset

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Auran kunta, Tarkastuslautakunta, PL 24, 21381 Aura

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.