Vapaa-aikalautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Koivuniemen saunan ja rantamökin aukiolot ja vuokrausehdot kesäkaudelle 2021

AurDno-2021-62

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Koivuniemen taksat ja käytänteet 2021 liitteenä. Näiden toteutumisen ehtona on, että kunnanhallitus hyväksyy aluehoitajan tehtävän täyttöluvan. Jos täyttölupaa ei myönnetä, asia palautuu käsittelyyn.

Viikonloppujen aluehoitajan tehtäviä tarjotaan ensisijaisesti yhdistyksille. Korvaus aluehoitajan tehtävien hoitamisesta on 150 € sis. la ja su. Luhdin alakerta on aluehoitajien käytössä. Niihin viikonloppuihin, joihin ei saada yhdistyksiä, palkataan aluehoitaja erikseen (sama peruspalkka, kuin arkipäivien aluehoitajalla).

Auran kunnan hallintosääntö (s.18):
5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 27 § Vapaa-aikalautakunnan tehtävät ja toimivalta: Lautakunta vastaa Koivuniemen virkistysalueen kehittämisestä ja käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Taksat ja käytänteet liitteen ja pykälätekstin mukaisesti, jos kunnanhallitus hyväksyy aluehoitajan tehtävän täyttöluvan.

Päätös

Taksat ja käytänteet liitteen ja pykälätekstin mukaisesti, jos kunnanhallitus hyväksyy aluehoitajan tehtävän täyttöluvan. Poislukien Rantamökin vuokrausehdot, joita tarkennetaan ennen vuokraustoiminnan aloittamista.

 

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt 25.2.2021 pidetyssä kokouksessa §:ssä 10 Koivuniemen aukiolot, taksat ja käytänteet kesäkaudelle 2021. Päätöksessä päätettiin tarkentaa Rantamökin vuokrausehtoja ennen vuokraustoiminnan aloittamista. Saunan jo vahvistettuihin aukioloaikoihin esitti muutosta kesän 2020 aluehoitaja.

Koivuniemen aukioloajat ja käytänteet 2021 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Koivunimen saunan aukioloajat ja rantamökin käytänteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi Koivuniemen saunan aukioloajan ja rantamökin käytänteet korjatun liitteen mukaisesti.

Tiedoksi

Tekninen toimi, toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Auran kunta, Tarkastuslautakunta, PL 24, 21381 Aura

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.