Vapaa-aikalautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen työjärjestys

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava kokouksessa läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on paikalla.

Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on kutsuttu laillisesti koolle kun kaikki lautakunnan varsinaiset jäsenet ovat saaneet kokouskutsun lautakunnan päättämässä määräajassa (4 päivää ennen).

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouksen asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Lautakunta myönsi Riitta Lindroosille puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.