Vapaa-aikalautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Täyttölupa nuorisotyöntekijän vakituiseen työsuhteeseen

AurDno-2021-165

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Nykyinen vakituinen nuorisotyöntekijä on irtisanoutunut siten, että viimeinen työpäivä on ollut 10.5.2021. Täyttöluvan saamisen ja rekrytoinnin ajaksi palkataan määräaikainen työntekijä, jotta nuorisokahvilan ja kesän toiminnot saadaan järjestettyä. Uusi vakituinen nuorisotyöntekijä aloittaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Nuorisotyöntekijän koulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto ja työhön vaaditaan hygieniapassi. Nuorisotyöntekijän tehtäväkuva on laaja. Työtehtäviin kuuluu nuorisokahvilaan liittyvät tehtävät kuten toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja budjetin laatiminen, nuorten ohjaaminen, sekä tilojen ja piha-alueiden valvonta. Työtehtävään kuuluu myös muun muassa nuorten kohtaamista, sosiaalisen median ja digitaalisen nuorisotyön toimintaympäristön monipuolista osaamista ja hallintaa, verkostoyhteistyötä, tapahtumien ja loma-aikojen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista sekä nuorisovaltuuston vetäjänä toimiminen.

Tehtävän palkkaluokka on 02VAP060 TVA 2 mukainen: 2,190.01 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle nuorisotyöntekijän vakituisen työsuhteen täyttöluvan myöntämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.