Vapaa-aikalautakunta, kokous 16.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 23 Kulttuuritoimen perusavustukset 2020

AurDno-2020-387

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin oli varattu alunperin vuonna 2020 yhteensä 2.000 €. Vuonna 2020 kulttuuritoimen avustukset jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena (vapaa-aikaltk 27.2.2020). Kulttuuritoimen perusavustukset olivat haettavana huhtikuun 2020 ajan. 

Vapaa-aikalautakunnalle (sis. vapaa-aika ja kulttuuritoimen kustannuspaikat) on annettu kunnanhallituksen toimesta uusi talousarvio 2020, johon on varaa. Vapaa-aikalautakunnalle tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että säästöjä/leikkauskohteita on määritelty n. 18.000 euron edestä vielä tälle vuodelle. Säästöohjelma on hyväksytty 31.8.2020 kunnanvaltuustossa. Päätöksen mukaan yhdistysten avustuksiin kohdistuu tänä vuonna yhteensä 8.500 euron osalta leikkaus.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä on noudatettu seuraavia periaatteita:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

"Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. "(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92, §2.)

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat auralaiset yhdistykset:
- Auran Nuorisoseura ry (Akrobatia Sirkus ja Lasten taide/liikunta).
- MLL Auran yhdistys ry (teatteriesitys, satutunnit, lasten kauneimmat joululaulut, koko perheen 100v. juhlat / siirretty vuodelle 2021)

Vuonna 2018-2019 myönnetyt sekä kuluvana vuonna 2019 haetut perusavustussummat nähtävissä alla:


HAKIJA                               2018       2019      2020               

Auran Nuorisoseura ry                        1000     600   

MLL Auran                           500         300       700
yhdistys ry

Taideyhdistys                       200          300
Ars Auranmaa ry

Yhteensä                             700        1600    1300                                          

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuodelle 2020 kulttuuritoimen perusavustukset seuraavasti:
Auran Nuorisoseura ry                           300e
MLL Auran yhdistys ry                           350e

Yhteensä 650 euroa. Kohdeavustuksina jaetaan 500e ja ne ovat haettavana marraskuun ajan. Kulttuuritoimen avustuksina jaetaan näin ollen avustuksia vuonna 2020 yhteensä 1.150 euroa eli niihin kohdistuu leikkaus 850 euron osalta.