Vapaa-aikalautakunta, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2020

AurDno-2020-379

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Liitteenä vapaa-aikatoimen- ja kulttuuritoimen sanallinen ja numeraalinen puolivuotisraportti. Numeraalinen kokonaistoteumaprosentti ajalta 1.1.-30.06.2020 42,90%.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy puolivuotisraportin.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.