Vapaa-aikalautakunta, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2020

AurDno-2020-389

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2020 jakaa vuonna 2020 liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettua avustuksia Aurassa toimintaa järjestäville yhdistyksille yhteensä 17.000e. Liitteessä vapaa-aikalautakunnan 27.2.2020 hyväksymä avustusohje. Avustukset olivat haettavissa huhtikuun 2020 ajan.

Vapaa-aikalautakunnalle (sis. vapaa-aika ja kulttuuritoimen kustannuspaikat) on annettu kunnanhallituksen toimesta uusi talousarvio 2020, johon on varaa. Vapaa-aikalautakunnalle tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että säästöjä/leikkauskohteita on määritelty n. 18.000 euron edestä vielä tälle vuodelle. Säästöohjelma on hyväksytty 31.8.2020 kunnanvaltuustossa. Päätöksen mukaan yhdistysten avustuksiin kohdistuu tänä vuonna yhteensä 8.500 euron osalta leikkaus.

Hakemuksia saapui 9 kpl, ne ovat nähtävänä kokouksessa. Vapaa-aikatoimen avustusyhteenveto vuosilta 2018-2019 + haetut summat 2020 liitteenä

Vapaa-aikalautakunta päättänyt:
- 6.6.2014 §24 alkaen toistaiseksi voimassaolevan säännön avustusohjeeseen: ”Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.” Yhden yhdistyksen osalta ei ole toimitettu raporttia.
- 21.06.2019 §17: Jatkossa yhdistys, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden selvitystä määräaikaan mennessä, jätetään huomioimatta seuraavassa avustuksen jaossa.

Perusteluja esitykseen:
- Auran Ketterät Eläkeläiset: musiikkipainotteiset kerhokokoontumiset,  joissa ohjelmassa mm. bingoa, tietovisailuja, tuolijumppaa sekä jouluruokailu. Aktiivijäsenet Aurassa 20.
- Eläkeliiton Auran yhdistys: liikuntatoiminnan tarpeisiin kuten boccia ja ulkoilupäivät sekä tuolijumppa. Muuta toimintaa: retket, karaoketanssit ja askartelu-, käsityö- ja muistikerho sekä lauluryhmä.
- Auranmaan Painiseura: säännölliset harjoitukset ja kilpailut Aurassa eri ikäryhmille, oma toimipiste ylläpitokuluineen. Avustuksen käyttö: harjoitussalin ylläpito, kilpailujen osallistumismaksut, palkinnot, liittojen jäsenmaksut, kirjanpitokulut kulut, stipendit ja kilpailuluvat. Aktiivijäseniä Aurassa 55.
- Auran Vannas ry: eri ikäryhmille ja eri lajeja harrastaville toimintaa tarjoava yhdistys. Aktiivilajit: suunnistus, lentopallo, yleisurheilukoulu.  Avustuksen käyttö: suunnistuskartat, lentopallo ja yu välinehankinnat, lajiliiton jäsenmaksut. Aktiivijäsenten määrä Aurassa 50.
- Eräkurjet: säännölliset ympärivuotiset ryhmät, rekte, leirit, vaellukset, partiotaito- ja suunnistuskilpailut, partiojohtajien koulutus ja 150 henkilön kesäleiri. Aktiivijäsenten määrä Aurassa 100.
- MLL Auran yhdistys: jatkuvaa toimintaa: perhekahvila vaavi- ja naperotiimit, harrastelentopallo, kylämummitoimintaa. Tarkka liite hakemuksen mukana toiminnoista. Tapahtumat: juppikset, 2019 vuonna syntyneiden tapaminen perheineen. tanssitan vauvaa, tukioppilaiden koulutus. Kulttuuripainotteisiin toimintoihin erillinen perusavustushakemus. Aktiivijäsenet Aurassa n.100.
 - Härkätien 4H-yhdistys jäsenistössä on auralaisia (56 nuorta), joille ei vastaavaa toimintaa kunnassa ole tarjolla: 2 kerhoa Aurassa, nuorten koulutusta, nuorten työelämävalmennusta ja työpalvelukursseja, nuorten 4h yritykset (Aurassa mm. iltatorilla ja joulukaupassa). Kunkin kunnan avustus käytetään sen kunnan nuorten toimintaan. Avustuksen käyttö: ohjaajapalkat, ja - matkat, kerhomateriaalit, yleiskulut. Hankkeita: Valmista nuorten ideasta 2018-2020 ja Digitaalinen nuorisotyö ja media -hanke 2019-2020.
- APU ry: Huomattava määrä aktiivijäseniä ja joukkueita. Ympärivuotista jalkapallotoimintaa 9 juniorijoukkueella, 3 aikuisjoukkueella, salibandyjoukkueella ja 3 voimisteluryhmällä. Toimintaa ja olosuhteita kehitetään aktiivisesti. Palkattuna toimihenkilöitä. Yhdistys on kehittänyt aktiivisesti urheilukentän ympäristöä.
- Auran Nuorisoseura ry: Naisten sähly, tempputaaperot, jumppis, kuntonyrkkeily, show dance, kuntojumppa ja latinon huumaa sekä vertaistukiryhmä II tyypin diabetestä sairastaville tai vaarassa sairastua. Avustuksen käyttö: mm. ohjaajien palkat, koulutus. Kulttuuripainotteisiin toimintoihin erillinen perusavustushakemus. Aktiivijäsenet Auran alueella n. 130.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Jaetaan vapaa-aikatoimen perusavustukset vuonna 2020 seuraavasti:

- Auranmaan Painiseura ry                   1.950   
- Apu ry                                                 3.600              
- Auran Vannas ry                                   900
- Auran Eräkurjet ry                                550
- MLL Auran yhdistys ry                          550
- Eläkeliiton Auran yhdistys ry                250        
- Auran Ketterät Eläkeläiset ry                 50  
- Härkätien 4H-yhdistys ry                      800
- Auran Nuorisoseura ry                         700

Yhteensä:                                             9.350e

Vapaa-aikatoimen avustuksina jaetaan näin ollen vuonna 2020 yhteensä 9.350e euroa eli niihin kohdistuu leikkaus 7.650 euron osalta.

Huom.
- Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet toimitettava ennen tuen maksamista.
- Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä sitä varten laaditulle raportointilomakkeelle. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin..
- Mikäli yhdistys on jo saanut avustusta Auran kunnalta toimintaansa, tätä avustusta ei voida käyttää jo tuetun toiminnan tukemiseen. Jäljelle jäävän summan osalta avataan uusi haku.
- Avustusta ei voi käyttää kunnan maksullisten sisäliikuntatilojen vuorojen maksamiseen.

 

Päätös

Muutoin päätösehdotuksen mukaan, paitsi Apu ry:n avustussummaksi muutettiin 3.500e ja Härkätien 4h-yhdistyksen avustussummaksi 900e.

Vuonna 2021 avustusten myöntämisessä huomioidaan miten järjestöt ovat pystyneet tavoittamaan jäsenistöään ja muita osallistujia sekä kehittämään toimintatapojaan koronasta huolimatta.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.