Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen työjärjestys

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava kokouksessa läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on paikalla.

Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on kutsuttu laillisesti koolle kun kaikki lautakunnan varsinaiset jäsenet ovat saaneet kokouskutsun lautakunnan päättämässä määräajassa (4 päivää ennen).

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouksen asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja toivotettiin uusi jäsen Tomi Kauhanen tervetulleeksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin työjärjestys.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.