Vapaa-aikalautakunta, kokous 21.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Auran kunta otti käyttöön asianhallintajärjestelmän ja sähköisen kokouskäytännön kunnanhallitukselle 1.3.2018. Kunnanhallitus päätti 14.5.2018, että sähköinen kokouskäytäntö otetaan käyttöön kunnan kaikissa toimielimissä 1.9.2018 alkaen. Kunnanhallituksen pöytäkuntaa lukuunottamatta toimielimen jäsenellä on oikeus valita käyttääkö omaa vai kunnan laitetta, ja tämä tulee ilmoittaa kuntaan elokuun 2018 loppuun mennessä.

Vapaa-aikatoimen toimistotilat on siirretty Tilhelän rakennuksen yläkertaan huhtikuussa.

Juuso Raitanen hoitaa nuorisotyöntekijän tehtäviä ajalla 1.6.-31.12.2018.
Nuorisotyöntekijän vakituinen tehtävä laitetaan auki syksyllä.

Cafescon kuulumiset: Kesällä kävijämäärät ovat vähentyneet, edelleen kuitenkin pe iltoina on tavoitettu hyvin nuoria. Jalkautumisen myötä on kohdattu vanhempia nuoria enemmän.

Nuorisoteatteri esiselvityshankkeelle on myönnetty tuki Jokivarsikumppanit ry:ltä ajalle 1.9.-31.12.2018. Hankkeen tavoitteena on löytää lasten ja nuorten teatteritoiminnalle tilat Aurasta ja tuottaa suunnitelma kustannusarvioineen.

Koivuniemen virkistysalueella esiin nousseita asioita:
- Kulkusuuntamerkit autoilijoille Koivuniemeen, saapuminen vasemman puoleista tietä pitkin
- Saunan kiuas ylikuumenee (uusittu 2017), tekniseen toimeen huoltopyyntö
- Yleisösaunan remontoiminen: pesumahdollisuudet ja alueen muut kehittämismahdollisuudet.