Vapaa-aikalautakunta, kokous 21.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2018

AurDno-2018-92

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 8.3.2018 jakaa vuonna 2018 liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettua avustuksia Aurassa toimintaa järjestäville yhdistyksille yhteensä 17.000e. Liitteessä vapaa-aikalautakunnan 8.3.2018 hyväksymä avustusohje. Avustus oli haettavissa huhtikuun 2018 ajan.

Hakemuksia saapui määräajassa 9 kpl. Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa.

Vapaa-aikatoimen avustusyhteenveto vuosilta 2016-2017 + haetut summat 2018 liitteenä. Vuoden 2016 perusavustuksia haettiin määräaikaan mennessä yht. 35.050e.

Vapaa-aikalautakunta päättänyt 6.6.2014 §24: ”Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.”


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Jaetaan perusavustukset vuonna 2018 seuraavasti:

- Auranmaan Painiseura ry                      4.500e
- Apu ry                                                    5.500e
- Auran Vannas ry                                    2.000e
- Auran Eräkurjet ry                                 1.000e
- MLL Auran yhdistys ry                          1.000e
 - Eläkeliiton Auran yhdistys ry                  500e
- Auran Ketterät Eläkeläiset ry                  100e
- Härkätien 4H-yhdistys ry                       1.400e
- Auran Nuorisoseura ry                          1.000e

Yhteensä:                                                 17.000e
 

Perusteluja esitykseen:
- Auran Ketterät Eläkeläiset: virkistystoimintaa eläkeläisille. Kerhotoimintaa 2krt/kk, kesäteatteriretki.
- Eläkeliiton Auran yhdistys: monipuolista toimintaa vanhemmalle väelle mm. liikuntatoiminnan järjestäjä, boccia- ja vesijumppatoiminta sekä ulkoliikuntatapahtumat. Muuta vapaa-ajan toimintaa mm. muistikerho, lukupiiri, askartelu-, käsityö-, karaoke- ja kuorotoimintaa sekä retket.
- Auranmaan Painiseura: painiharrastuksen mahdollistaminen paikallisesti eri ikäryhmille, tuloksellista ja näkyvää toimintaa, oma toimipiste ylläpitokuluineen. Avustuksen käyttö: harjoitussalin ylläpito, välineet, kilpailuluvat, kulut muissa kuin omissa kisoissa, leirikulut, koulutus.
- Auran Vannas ry: eri ikäryhmille ja eri lajeja harrastaville toimintaa tarjoava yhdistys. Aktiivilajit: suunnistus, lentopallo, sulkapallo ja liikuntaleikkikoulu. Avustuksen käyttö: väline- ja laitehankinnat, lajiliiton jäsenmaksut, koulutukset ja tuomaripalkkiot.
- Eräkurjet: säännölliset ympärivuotiset ryhmät, vaellus-, partiotaito-, retki- ja leiritoimintaa.
- MLL Auran yhdistys: aktiivista, jatkuvaa toimintaa: vaavi- ja naperotiimit, puistoparkki, tukarikoulutus, harrastelentopallo, Jumppikset, kerho yhteistyössä Härkätien 4H-yhdistys ja kylämummi- ja vaaritoiminta. Tarkka liite hakemuksen mukana toiminnoista.
 - Härkätien 4H-yhdistys jäsenistössä on auralaisia (75), joille ei vastaavaa toimintaa kunnassa ole tarjolla: perjantaikerho ja Safkasankarit yrityskerho. Nuorten koulutusta eri teemojen puitteissa, nuorten työllistäminen, nuorten 4h yritykset. Kunkin kunnan avustus käytetään sen kunnan nuorten toimintaan. Avustuksen käyttö: ohjaajapalkat, ja - matkat, kerhomateriaalit, yleiskulut.
- APU ry: jalkapallo- ja futsaltoimintaa, jalkapallokoulut, yleisurheilu ja salibandy sekä JYMY-cup tapahtumat. Huomattava määrä aktiivijäseniä ja joukkueita. Toimintaa ja olosuhteita kehitetään aktiivisesti. Avustuksen käyttö: mm. valmentajien ja maalivahtien koulutus, välineet, peliasut. Palkattuna osa-aikasia toimihenkilöitä. Yhdistys kehittää aktiivisesti urheilukentän ympäristöä.
- Auran Nuorisoseura ry: Naisten sähly, tempputaaperot, show dance, street dance/hip hop, sirkuskoulu, vertaistukiryhmä II tyypin diabetestä sairastaville tai vaarassa sairastua. Avustuksen käyttö: mm. ohjaajien palkat, koulutus.

Huom.
- Avustuspäätös on ehdollinen vuoden 2017 selvityksen toimittamiselle.
Mikäli selvitystä ei toimiteta 31.8.2018 mennessä, avustus jaetaan muiden hakijoiden kesken. 
- Tuen maksamisen edellytyksenä on että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet toimitettava ennen tuen maksamista.
- Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä sitä varten laaditulle raportointilomakkeelle. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin..
- Mikäli yhdistys on jo saanut avustusta Auran kunnalta toimintaansa, tätä avustusta ei voida käyttää jo tuetun toiminnan tukemiseen. Jäljelle jäävän summan osalta avataan uusi haku.
- Avustusta ei voi käyttää kunnan maksullisten sisäliikuntatilojen vuorojen maksamiseen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan, kuitenkin seuraavin lisäyksin:
- Yhdistykset jotka eivät ole toimittaneet selvitystä vuoden 2017 avustuksen käytöstä, vuoden 2018 avustuksen saamisen ehtona on, että he saapuvat vuoden 2017 selvityksen kanssa lautakunnan edustajan kuultavaksi.
- Jatkossa yhdistys, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden selvitystä määräaikaan mennessä, jätetään huomioimatta seuraavassa avustuksen jaossa.