Vapaa-aikalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

AurDno-2020-488

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 21.10.2020 §37 Muut asiat kekustellut mahdollisuudesta hakea Koivuniemen virkistysalueen kehittämiseen erityisavustusta vuodelle 2021. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus) myöntää valtionavustuksia Suomen kuntien lähivirkistysalueiden ja lähiluontoalueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. ELY ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat kunnille suoraa rahallista hyötyä. Hankehakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.11.2020.

Auraan ollaan hakemassa kyseisestä hausta tukea keskusta-alueen lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Rahoituksen turvin liikuntapaikkojen yhteyteen rakennetaan muun muassa wc-tiloja. Kunnan johtoryhmä on linjannut, että vuonna 2021 keskitytään parantamaan keskustan tuntumassa olevia alueita, jotka ovat laajasti kuntalaisen saavutettavissa. 

Koivuniemen virkistysalueelle on varattu kunnan investointirahaa vuodelle 2021 15 000€. Investointirahalla on tarkoitus kattaa kustannukset keittiörakennuksen vuotavan katon korjaamisesta sekä muutamien vesijohtojen suojaamisesta, kaivamalla ne maan pinnan alapuolelle. Vuodelle 2023 on varattu Koivuniemen alueelle 200 000€ uuden majoitusmökin rakentamista varten.

Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 16.9.2020 Juhani Yli-Pohja esitti §26 Muut asiat, että Koivuniemen kalusteita olisi tarvetta uusia, ainakin rantamökin vuodesohva tarpeen uusia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää olla hakematta ELY-keskuksen 30.11.2020 umpeutuvasta Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustushausta avustusta Koivuniemen virkistysalueen kunnostukseen.

Jaettava rahasumma on valtakunnallisesti noin 10 miljoonaa euroa, joten ei ole kunnan edun mukaista hakea rahoitusta kahdella kilpailevalla hakemuksella. Keskusta-alueen lähiliikuntapaikkojen kehittämistyön tavoitteet ovat erit kuin Koivuniemen virkistysalueen kunnostushankkeen, joten hakemusten yhdistämistä ei suositella.

 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.