Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

- Keskusteltu luistelukopin tilanteesta

- Keskuteltu matkailutiehankkeesta