Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastus

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa vuoroperiaatteella. Pöytäkirja tarkistetaan samalla viikolla kun kokouspäivä on ollut.
Lautakunta päättää kuntalain mukaisesti pitää pöytäkirjat nähtävänä vapaa-aikatoimistossa klo 8-16 kokouspäivää seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Tämän lisäksi pöytäkirja on nähtävänä kunnan www-sivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta. Tietosuojalain vaatimusten mukaisesti yksilöä koskevat asiat poistetaan pöytäkirjasta eikä niitä pidetä julkisesti esillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Päätetään valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Kauhanen ja Mikko Niemi.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Juhani Yli-Pohja ja Ilkka Soukka.