Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Sisäliikuntatilojen vuorojakoperusteet 2021

AurDno-2020-49

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Sisäliikuntavuorot (OP-areena, Yhtenäiskoulun Sali ja Aura kk sali) lukuvuodeksi 2021-2022 ovat haettavissa huhtikuun 2021 ajan.
Neuvottelutilaisuus yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten edustajille pidetään toukokuun alussa.

Vuorojen jakojärjestys:
1. Auran kunnan oma käyttö sisältäen Auranlaakson kansalaisopiston tarpeet. Vapaa-aikasihteeri ja kansalaisopiston edustaja sopivat alkuvuodesta. (Kansalaisopiston kurssitarjonta suunnitellaan jo alkuvuodesta.)
2. Yleishyödylliset yhdistykset, joiden vakiotoiminta kohdistuu Auran alueelle. Huom. ei myöhästyneet.
3. Muut yhdistykset ja yhteisöt sekä yritykset
4. Yksityishenkilöt

Pääsääntönä on, että lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan. (Auran kunnan kotiintuloaikasuositusten mukaisesti.)

Tilantarve ja ryhmäkoko vaikuttavat siihen, mitä tilaa tarjotaan ensisijaisesti hakijalle.

Yksityishenkilöiden on mahdollisuus varata vapaita vuoroja sen jälkeen, kun neuvottelutilaisuus on pidetty.

Liitteenä sisäliikuntavuorojen hakulomake, jossa tarkemmat ohjeet hakijoille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuorojen jakoperusteet ja hakulomakkeen 2021.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuorojen jakoperusteet ja hakulomakkeen 2021.

Tiedoksi

Ville Kouki, Tuula Matilainen, Toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.