Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Täyttölupa Koivuniemen virkistysalueen aluehoitajan tehtävään 1.6.2021 - 31.8.2021

AurDno-2021-65

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Koivuniemen virkistysalue on ollut perinteisesti auki kesä-, heinä- ja elokuun ajan (3kk) ja alueelle on palkattu arkipäiviksi aluehoitaja. Aluehoitajan tehtäviin kuuluu pääasiassa asiakaspalvelua kuten saunamaksujen kerääminen, yleisösaunan lämmittäminen, siivous ja alueen kunnossapito kuten nurmikon leikkuu. Haussa huomioidaan myös henkilön hygieniaosaaminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle aluehoitajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 1.6.-31.8.2021.

 

Päätös

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle aluehoitajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 1.6.-31.8.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.