Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Täyttölupa teatteri- ja draamakerhon ohjaajan tehtävään 1.3.-31.5.2021

AurDno-2021-56

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Auralle on myönnetty AVI:n hallinnoimaa Suomen mallin harrastamisen avustusta kevätlukaudelle 2021. Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut kuntia käyttämään saamansa avustuksen monipuoliseen, laadukkaaseen ja ammattimaisesti järjestettyyn harrastustoiminnan järjestämiseen.

Auran mallissa kerhojen järjestelyt on toteutettu pääosin ostopalveluna paikallisten yhdistysten kanssa. Lisäksi oppilaiden toiveiden mukaiset teatteri- ja draamakerhot on tarkoitus toteuttaa vapaa-aikatoimeen palkatun teatteri-ilmaisunohjaajan AMK:n johdolla, sillä teatteritoimintaa ei Aurassa toimivat yhdistykset järjestä. Kansalaisopiston kanssa yhteistyöstä teatterikerhon järjestämisestä tämän avustuksen puitteissa on neuvoteltu, mutta AVI:n ehtojen mukaan avustuksella järjestettävä kerho ei voi saada samanaikaisesti muuta valtionavustusta. Auran mallin harrastamisen hanke sijoittuu keväällä 2021 Auran nuorisoteatterihankkeen kanssa samaan ajankohtaan. Näin ollen teatteri- ja draamakerhon ohjausta on suuniteltu ensisijaisesti Auran nuorisoteatterihankkeessa 50% työajalla työskentelevälle hankekoordinaattorille, joka on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK. Harrastustoiminnan ohjaaminen Aurassa vahvistaa myös Auran nuorisoteatterihanketta, tarjoamalla hankekoordinaattorille suoran kontaktin alueen teatterista kiinnostuneisiin lapsiin ja nuoriin.

Teatteri- ja draamakerhonohjaajan tehtäviin ajalla 1.3.-31.5.2021 kuuluu teatteri- ja draamakerhojen viikottaisten (4h/vko) ohjausten suunnittelu ja toteutus, sekä tiedotus ja yhteydenpito osallistuviin lapsiin ja heidän huoltajiinsa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle teatteri- ja draamakerhon ohjaajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 1.3.-31.5.2021.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle teatteri- ja draamakerhon ohjaajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 1.3.-31.5.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.