Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2020 ja tavoitteiden toteutuminen

AurDno-2021-59

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, joka kunnan pitää laatia vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomus liitetään tilinpäätöksen osaksi.

Liitteenä vapaa-aikatoimen toimintakertomus vuodelta 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2020 esityslistan liitteen mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2020 esityslistan liitteen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.