Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ansioituneiden auralaisten 2019 palkitsemiskriteerit

AurDno-2019-391

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikatoimi on huomioinut vuosittain Auran markkinoiden yhteydessä liikunnassa, nuoriso- ja kulttuurityössä ansioituneita auralaisia yksityishenkilöitä. Huomioitavista on pyydetty ehdotuksia järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä.

Kriteereinä on pidetty liikunnan ja urheilun puolella MM-, EM- tai SM-tason menestystä kuluneena vuonna ja nuorisotyön sekä kulttuurin puolella merkittävää työtä paikallistasolla. Lautakunnan jäsenet ovat olleet palkitsemassa ansioituneita auralaisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Julistetaan auki ansioituneiden auralaisten haku 2019 yllä mainituin kriteerein. Vapaa-aikalautakunta päättää huomioitavat henkilöt vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessaan.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.