Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Läsnäolo- ja puheoikeus Auran nuorisovaltuuston edustajille

AurDno-2019-415

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Päätetään läsnäolo- ja puheoikeudesta Auran nuorisovaltuuston edustajalle Leevi Vainiselle ja varajäsenelle Vertti Virtaselle vapaa-aikalautakunnan kokouksissa, kunnes vuodelle 2020 on valittu uudet edustajat.  Auran nuorten vaikuttajaryhmä on valinnut nämä henkilöt keskuudestaan edustajiksi.

Nuorisovaltuuston jäsenet toivoivat, että lautakuntien kokouksiin pääsisi jatkossa useampi kuin yksi edustaja, toiveena 2-3 henkilöä. Vapaa-aikalautakunta voi päättää, voiko vapaa-aikalautakunnan kokouksissa olla kerralla enemmän kuin yksi edustaja nuorisovaltuustosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Annetaan Auran nuorisovaltuuston edustajalle Leevi Vainiselle ja varaedustajalle Vertti Virtaselle läsnäolo- ja puheoikeus vapaa-aikalautakunnan kokouksissa, kunnes vuodelle 2020 on valittu uudet edustajat. Mahdollistetaan kahden nuorisovaltuuston jäsenen osallistuminen vapaa-aikalautakunnan kokouksiin jatkossa sillä, että edustajan lisäksi varajäsen voi osallistua kokouksiin.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan. Lisäksi sovittiin, että kokouksiin voi osallistua vuoden ajan niin jäsen kuin varajäsen.

Vertti Virtanen poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.